Ամսագրի հաջորդող 2015-03- ը

03 իրավահաջորդ 2015 03          

Հաջորդ ամսագիր 2015 թվականի հուլիս - սեպտեմբեր

Աստծո զորությամբ

Օրենք և շնորհք - հեղինակ ՝ Josephոզեֆ Տկաչ

Աստծո զրահ - Թիմ Մագուիրեի կողմից

Աստծո GPS- ը (Սուրբ Հոգին) - Բարբարա Դալլգրեն

Ոսկու միանվագ Verse - հեղինակ Josephոզեֆ Տկաչ

Նա մեզ լցնում է լիարժեք ՝ Թամմի Տկաչից

Աստծո արքայությունը (Մաս 5) - Գարի Դեդդոյի կողմից