Ասոցիացիա Համաշխարհային Աստծո Եկեղեցի (Շվեյցարիա)
8000 Zürich

 

email:     info@wkg-ch.org
Ինտերնետ: www.wkg-ch.org


բանկ

Postfinance .յուրիխ

ԱՀ հաշիվ ՝ 23-58243-7

IBAN` CH4309000000230582437

BIC` POFICHBEXXX

 

Հեղինակային իրավունք © 2021 WKG Շվեյցարիա